Thức ăn chăn nuôi

  • Bột Thịt Xương - 50% protein
  • Bột Thịt Xương - 45% protein
  • Bột Huyết
  • Bột Lông Vũ Thuỷ Phân
  • Bột Gia Cầm
  • Bột Cá
  • Bột Bánh
  • Bột Sữa
Hết hàng
01

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 750 ml

Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
Hết hàng
02

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 500 ml

Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
Hết hàng
03

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 500 ml

Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
Hết hàng
04

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 250 ml

Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
Hết hàng
05

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 250 ml

Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
Hết hàng
06

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 500 ml

(Protein 60-65% min.)
Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
Hết hàng
07

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 750 ml

(Protein 60-65% min.)
Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
Hết hàng
08

INFINITUM Aegean Extra Virgin Olive Oil 1000 ml

(Protein 60-65% min.)
Năng lượng900kcal/3700kJ
Chất béo100 gr
     Chất béo bão hoà15.5 gr
     Chất béo không bão hoà đơn74.0 gr
     Chất béo không bão hoà đa10.5 gr
Vitamin E10 mg
Đạm0 gr
Muối0 gr
Chất Xơ0 gr
Sodium0 gr
Carbohydrate0 gr
Cholesterol0 gr
09

Bột Thịt Xương - 50% protein

(Protein 50% min.)
Crude Protein/Đạm thô50% min
Ash/Tro33% max
Fat/Chất béo15% max
Fiber/Chất xơ3% max
Moisture/Độ ẩm8% max
Calcium/Canxi8-10% max
Phosphorus/Phốt pho4% min
Antioxidant/Chất chống oxi hoá200 PPM min
Digestibility/Đạm tiêu hoá85% min in Pepsin
10

Bột Thịt Xương - 45% protein

(Protein 45% min.)
Crude Protein/Đạm thô45% min
Ash/Tro36% max
Fat/Chất béo12% max
Fiber/Chất xơ3% max
Moisture/Độ ẩm8% max
Calcium/Canxi10% max
Phosphorus/Phốt pho5% min
Antioxidant/Chất chống oxi hoá200 PPM min
Digestibility/Đạm tiêu hoá85% min in Pepsin
11

Bột Huyết

(Protein 85-90% min.)
Crude Protein/Đạm thô85-90% min
Ash/Tro5% max
Fat/Chất béo5% max
Fiber/Chất xơ5% max
Moisture/Độ ẩm10% max
Antioxidant/Chất chống oxi hoá200 PPM min
Digestibility/Đạm tiêu hoá85% min in Pepsin
12

Bột Lông Vũ Thuỷ Phân

(Protein 78-80% min.)
Crude Protein/Đạm thô70-7870-78% min
Ash/Tro7% max
Fat/Chất béo7% max
Fiber/Chất xơ1% max
Moisture/Độ ẩm8% max
Digestibility/Đạm tiêu hoá75% min in Pepsin