Thức ăn chăn nuôi

  • Bột Thịt Xương - 50% protein
  • Bột Thịt Xương - 45% protein
  • Bột Huyết
  • Bột Lông Vũ Thuỷ Phân
  • Bột Gia Cầm
  • Bột Cá
  • Bột Bánh
  • Bột Sữa
01

Bột Thịt Xương - 50% protein

(Protein 50% min.)
Crude Protein/Đạm thô50% min
Ash/Tro33% max
Fat/Chất béo15% max
Fiber/Chất xơ3% max
Moisture/Độ ẩm8% max
Calcium/Canxi8-10% max
Phosphorus/Phốt pho4% min
Antioxidant/Chất chống oxi hoá200 PPM min
Digestibility/Đạm tiêu hoá85% min in Pepsin
02

Bột Thịt Xương - 45% protein

(Protein 45% min.)
Crude Protein/Đạm thô45% min
Ash/Tro36% max
Fat/Chất béo12% max
Fiber/Chất xơ3% max
Moisture/Độ ẩm8% max
Calcium/Canxi10% max
Phosphorus/Phốt pho5% min
Antioxidant/Chất chống oxi hoá200 PPM min
Digestibility/Đạm tiêu hoá85% min in Pepsin
03

Bột Huyết

(Protein 85-90% min.)
Crude Protein/Đạm thô85-90% min
Ash/Tro5% max
Fat/Chất béo5% max
Fiber/Chất xơ5% max
Moisture/Độ ẩm10% max
Antioxidant/Chất chống oxi hoá200 PPM min
Digestibility/Đạm tiêu hoá85% min in Pepsin
04

Bột Lông Vũ Thuỷ Phân

(Protein 78-80% min.)
Crude Protein/Đạm thô70-7870-78% min
Ash/Tro7% max
Fat/Chất béo7% max
Fiber/Chất xơ1% max
Moisture/Độ ẩm8% max
Digestibility/Đạm tiêu hoá75% min in Pepsin

 

05

Bột Gia Cầm

(Protein 60-65% min.)
Crude Protein/Đạm thô60-65% min
Ash/Tro15% max
Fat/Chất béo15% max
Fiber/Chất xơ2% max
Moisture/Độ ẩm8% max
Calcium/Canxi5% max
Phosphorus/Phốt pho2.5% min
Antioxidant/Chất chống oxi hoá200 PPM min

 

06

Bột Cá

(Protein 55-60% min.)
Crude Protein/Đạm thô55-60% min
Mineral material/Khoáng chất24% max
Fat/Chất béo4% max
Fiber/Chất xơ3% max
Moisture/Độ ẩm10% max
Calcium/Canxi6% max
Phosphorous/Phốt pho3% min
07

Bột Bánh

Crude Protein/Đạm thô9% min
Ash/Tro5% max
Fat/Chất béo10% max
Crude Fiber/Xơ thô3% max
Moisture/Độ ẩm10% max
Carbohydrates 60% max
08

Bột Sữa

Crude Protein/Đạm thô12.5% min
Fat/Chất béo8% max
Moisture/Độ ẩm4% max
Carbohydrates 60% min
Minerals/Vitamins3% min
Amino Acids0.1% min