Bột Sữa

Thông tin sản phẩm

Giá trị dinh dưỡng (trên 100g)

Crude Protein/Đạm thô12.5% min
Fat/Chất béo8% max
Moisture/Độ ẩm4% max
Carbohydrates 60% min
Minerals/Vitamins3% min
Amino Acids0.1% min